16آذر/98
فایده غیبت طولانی حضرت مهدی

فایده غیبت طولانی حضرت مهدی (عج)

فایده غیبت طولانی حضرت مهدی (عج) امام قائم عجل الله به خاطر عدم پذیرش جامعه  از نظرها پنهان است، اگر او همچون امامان معصوم علیهم السّلام دیگر آشكار بود، مردم همان كهبیشتر…

16آذر/98
موعود در ادیان

موعود در ادیان

موعود در ادیان موعود درهندوئیسم تمام ادیان و مذاهب در عقیده به مصلحِ کل و منجی موعود کل ملل، مشترکند. پیروان تمامی ادیان معتقدند که در یک عصر تاریک و بحرانی کهبیشتر…