Tag Archives: کذب الوقاتون

07تیر/99
ضرورت زمینه‌سازی ظهور امام زمان (عج)

ضرورت زمینه‌سازی ظهور امام زمان (عج)

ضرورت زمینه‌سازی ظهور امام زمان (عج) ضرورت زمینه‌سازی ظهور امام زمان (عج) را می توان با یک تشبیه بیشتر متوجه شد. پرنده کوچکی که هنوز پرواز کردن و شرایط زندگی در بیرونبیشتر…